Spółka Komunalna Żukowo

0

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. została powołana w celu sprawnego realizowania zadań własnych gminy . W początkowej fazie działalności przedsiębiorstwo wykonywać będzie drobne prace remontowe na drogach, chodnikach i w nieruchomościach gminnych, prace porządkowe na terenie gminy oraz prace związane z pielęgnacją gminnych terenów zielonych. W tym okresie załoga liczy? będzie kilkanaście osób, czterech pracowników biurowo-administracyjnych i 7 do 10 osób zajmujących się obsługą sprzętu i wykonywaniem prac komunalnych. Działalność spółki wymaga posiadania sprzętu budowlanego, w tym celu firma planuje dokonać zakupu koparko- ładowarki, ciągnika z przyczepą oraz kilku mniejszych maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia robót. Przedsiębiorstwo mieści się przy ul. 3-go Maja 5 w Żukowie na terenie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska.